• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Kosy spalinowe

Zapraszamy do udziału w kursie kosy spalinowe dla osób wykonujących prace porządkowe na terenach zielonych.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki uczestnictwa w kurie kosy spalinowe

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Założenia organizacyjne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków itp.

Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Egzamin po kursie składa się z części teoretycznej i praktycznej.