• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Kurs elektroenergetyczny grupa 1

Kurs elektroenergetyczny na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

W ramach kursu omówione zostaną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń;
 11. urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 12. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 13. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.