• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Kurs elektroenergetyczny grupa 3

Kurs elektroenergetyczny grupa 3 na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Kurs elektroenergetyczny grupa 3 obejmuje:

  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  9. turbiny gazowe;
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.