• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Kurs Pedagogiczny

Kurs Pedagogiczny przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Kurs Pedagogiczny – uprawnienia

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Zakres kursu pedagogicznego

Podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Wybrane zagadnienia psychologii
  2. Podstawy pedagogiki
  3. Metodyka kształcenia praktycznego
  4. Praktyka metodyczna