• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Obsługa i wymiana butli gazowych

Kurs bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach widłowych wyposażonych w te urządzenia kierowany jest do osób chcących zapoznać się z bezpieczną wymianą butli oraz zagrożeniami jakie mogą wystąpić.

Cel szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla kierowców wózków jezdniowych, zasilanych gazem propan – butan, którzy będą te butle wymieniali w w/w wózkach.

Celem szkolenia obsługa i wymiana butli gazowych jest uzyskanie przez pracownika:

  • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach zasilanych gazem;
  • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli
    sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia, w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.