• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Pilarki Spalinowe

Pilarki spalinowe – cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu na pilarki spalinowe

  • Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia kandydatów powinien umożliwiać wykonywanie prac. Co musi zostać potwierdzone orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
  • Kandydaci muszą wykonać badania psychologiczne oraz wysokościowe

Założenia organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przecinania gałęzi oraz dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy itp.

Egzamin po kursie powinien obejmować część teoretyczną i praktyczną. Jednostki szkoleniowe wynoszą 45 minut.