• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Żurawie przeładunkowe HDS

Żurawie przeładunkowe HDS - Szkolenia Słupsk, Miastko, Bytów, Chojnice, Koszalin, Lębork

Warunki stawiane kandydatom:

Aby uczestniczyć w kursie Żurawie przeładunkowe HDS kandydaci na operatów muszą spełnić następujące warunki:

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Żurawie przeładunkowe HDS – Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych.

Kurs przygotowuje również uczestników do egzaminu państwowego organizowanego przez UDT, który nadaje uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.

Uprawnienia wydawane przeze UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.