• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia br.

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 roku zmieniające wysokość składki wypadkowej oraz kategorie wypadkowe.

Nowa składka wypadkowa dla kategorii ryzyka

32 grupy działalności zachowały swoją kategorię ryzyka, natomiast dla czterech grup nastąpił wzrost ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej:

  • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie,
  • działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami,
  • transportu wodnego,
  • działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych.

Składka wypadkowa w efekcie wejścia w życie rozporządzenia zostanie obniżona dla 28 grup. Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67%, natomiast najwyższa – 3,33%.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest od liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia.

Szczegółowe zestawienie grup działalności wraz kodem PKD, kategoriami ryzyka oraz stopami procentowymi składki znajdą Państwo tutaj