• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

BHP - Bieżąca obsługa firm, szkolenia BHPOd roku 2000 zajmujemy się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Prowadzimy również kursy zawodowe.  Jedną z podstawowych usług jakie oferujemy jest kompleksowa obsługa firm w zakresie  BHP.

BHP – zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Nasza oferta obejmuje pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ to nasza firma przejmuje troskę o wykonanie wszelkich spraw związanych z bhp w Państwa firmie, zadbamy o bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie.

Na zlecenie naszych klientów opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. W razie konieczności sporządzamy dokumentację powypadkową. Przeprowadzamy okresowe (minimum raz w roku) kontrole stanu bhp zakończone wydaniem sprawozdania pokontrolnego w formie protokołu.

Organizujemy oraz przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorujemy terminy szkoleń. Doradzamy naszym klientom w kwestii interpretacji przepisów i metod ich spełnienia.

Reprezentujemy również naszych klientów przed organami kontroli państwowej (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Prokuraturą, Państwową Strażą Pożarną).

Stale współpracujemy z lekarzem medycyny pracy oraz z laboratoriami badań środowiskowych. Bierzemy udział w Komisji Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto dbamy o wiedzę naszych klientów dostarczając w każdym miesiącu aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy.