• Szkolenie z obsługi żurawi przeładunkowych HDS

Dlaczego warto korzystać z outsourcing BHP i PPOŻ?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jedno z najważniejszych zadań szefa. Przy stale zmieniających się przepisach prawnych staje się to nie tylko wielkim wyzwaniem, ale też zmorą nie jednego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zdecydować się na zatrudnienie specjalisty lub zlecić zewnętrznej firmie wykonywanie tych obowiązków.

Czym jest outsourcing?

Sam termin outsourcing oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Więc zamiast samemu dźwigać ciężar poruszania się w gąszczu przepisów BHP
i PPOŻ można zlecić realizacje tych zadań specjalistom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Tacy właśnie wykwalifikowani specjaliści pracują w naszej firmie.

Sam outsourcing możemy podzielić na dwa rodzaje. Może być on pełny lub selektywny. Pierwszy z nich pozwala nam przekierować wszystkie obowiązki z zakresu BHP i PPOŻ na firmę zewnętrzną. Natomiast w drugim przypadku wskazujemy konkretne obszary, którymi ma zająć się podmiot zewnętrzny.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing BHP i PPOŻ?

Zlecenie usług firmie zewnętrznej zapewnia mam święty spokój. Nie po to firma powstała, aby zajmowała się sprawami pobocznymi. Natomiast wynajęty inspektor będzie dbał o spełnienie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych. Ponadto wybierając doświadczoną firmę z renomą zyskujemy pewność, że wszystko podczas ewentualnej kontroli przez ograny państwowe przebiegnie bezproblemowo.

Outsourcing BHP i PPOŻ to też oszczędności w firmie. Przedsiębiorca, który nie spełnia norm BHP i PPOŻ jest podczas kontroli narażony na bardzo wysokie kary. Zlecając bieżącą obsługę firmy z wyżej wymienionego zakresu unikniemy tych przykrych konsekwencji. Warto też przypomnieć, że koszty obsługi przez firmę zewnętrzną spokojnie można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu i tym samym odliczyć od podatku.

Kolejnym finansowym argumentem przemawiającym za zleceniem obsługi BHP i PPOŻ jest brak konieczności zatrudnia takiego specjalisty na etat, jego utrzymania oraz ponoszenia kosztów jego dalszego szkolenia.

Usługi typu wszystko w jednym. Nasza firma oferuje komplet usług biznesowych z zakresu BHP i PPOŻ. Możemy przeszkolić pracowników, układać regulaminy, przeprowadzać okresowe kontrole oraz reagować w razie wypadków. To bardzo wygodne rozwiązanie dla Państwa przedsiębiorstwa.

Podsumowując, korzystanie z outsourcing BHP i PPOŻ jest rozsądnym posunięcie. To wygodne rozwiązanie, które każdy przedsiębiorca powinien rozważyć.